Acid azotic

Identificarea produsului:

Nume IUPAC: Acid azotic
Formula moleculara: HNO3
Caracterizare chimica: compus anorganic
Nr.CAS: 7697-37-2
Nr. EC: 231-714-2
Nr. EINECS: 231-714-2
REACH: 01- 2119487297- 23 - 0045


Descriere generala:

                Acidul azotic este o substanţă anorganică, monoconstituentă, considerată periculoasă, fiind corosivă si oxidantă. Acidul azotic, obtinut prin oxidarea catalitica a amoniacului sintetic, este utilizat in industria chimica, decapari etc.

 

Conditii tehnice de calitate:

 

Caracteristici

Cerinţe tehnice

Standard/Metoda de încercare

Aspect

lichid limpede, fără particule în suspensie

Vizual

Conținut în acid azotic

min. 55%

SR 447:1995

Oxizi de azot, HNO2

max. 0,1 %

SR 447:1995

Densitate la 20C

Min. 1,34 g/cm3

SR ISO 758:1995

 

Proprietati tipice:

Caracteristica

Valoarea

Punct de fierbere

83-87 ºC

Punct de topire

-42 ºC

Solubilitate in apa

>0.5 kg/L

Vascozitate

0.75 mPa s

pH

< 1

Presiune de vapori

6100 Pa

 

Domenii principale de utilizare:

  • Fabricarea acidului azotic cu concentratie < 75%
  • Ca intermediar de sinteza
  • Fabricarea de produse de curatare
  • Tratarea suprafetelor metalelor si tratarea plasticului, inclusiv pentru galvanizare si galvanoplastie
  • Ca adjuvant tehnologic si ca reactiv iîn sintezele organice si anorganice
  • In regenerarea rasinilor schimbatoare de ioni

Mesajul a fost trimis