Hidroxid de sodiu solutie

Identificarea produsului:

Nume IUPAC: Hidroxid de sodiu
Sinonime: Lesie caustica, lesie, soda caustica solutie
Formula moleculara: NaOH
Caracterizare chimica: Substanta anorganica monoconstituent
Nr.CAS: 1310-73-2
Nr. EC: 215-185-5
REACH: 01-2119457892-27-0008


Descriere generala:

Soda caustica solutie (hidroxid de sodiu solutie) este obtinuta prin procedeul electrolizei cu membrane. Este un lichid limpede, clar, incolor, inodor.

Hidroxidul de sodiu este un electrolit tare, in solutie este complet ionizat. Este un produs stabil in conditii normale de presiune si temperatura, in tancuri/containere inchise etans.

 

Conditii tehnice de calitate:

Caracteristici

Limite

Tip

48%

Aspect

lichid limpede fara impuritati mecanice

Hidroxid de sodiu (NaOH), min

48 %

Carbonat de sodiu (Na2CO3), max

0.28 %

Clorura de sodiu (NaCl), max

0.09 %

Oxizi de fier (Fe2O3), max

0.004 %

SiO2, max

0.01 %

Na2SO4, max

0.02 %

Ca, Mg, max

0.01 %

Continut Sesquioxizi, R2O3, max

0.025 %

 

Proprietati tipice:

Caracteristica

Valoarea

Tip

48%

 

Punct de fierbere (ºC)

145

 

Densitate (g/cm3)

1.53

 

Temperatura de aprindere

Nu se aprinde

 

 

Domenii principale de utilizare:

-       industria petroliera

-       industria petrochimica

-       industria aluminiului

-       industria celulozei si hartiei

-       industria sapunului si a detergentilor

-       industria farmaceutica

-       industria chimica la fabricarea (colorantilor,

-       fenolului, fosfatilor, hipocloritului de sodiu, etc.)

-       tratarea apelor (dedurizare, demineralizare)

-       industria textila la fabricarea fibrelor celulozice prin procedeul viscoza

Mesajul a fost trimis